Sanat Eğitimi “görsel sanatlar.müzik ve drama” dersleri aracılığıyla uygulanmaktadır. Bu derslerde çocuklarımıza saygı ve sevgiyi “kendilerini özgürce ifade etme” ilkesi ile birleştirip bu kavramları soyut olmaktan çıkararak yaşamın her alanına dahil etme becerisi kazandırmayı amaçlarız.

Sanat derslerimizde tüm kademelerde öğrencilerinin hayal gücünün desteklenmesi, utangaçlık ve sıkılganlıktan kurtulmaları, hem bedensel hem sözel olarak duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri, karşılaştıkları problemleri yaratıcılıklarını kullanarak çözebilmeleri, özgün ürünler oluşturabilmeleri sağlanmaktadır.