İngilizce: Özel Tan Okulları Özlüce de yabancı diller bölümü olarak temel hedefimiz; kaliteli bir öğrenme ortamı sağlayarak dili etkin kullanan öğrenciler yetiştirmektir.

Dilin bir ders değil de hayatımızın bir parçası olduğu bilinciyle, amacımız; öğrencilerimizi başka kültürleri tanımaya açık, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, kendilerini farklı dillerde de ifade edebilme becerisine ve özgüvenine sahip mutlu bireyler olarak hayata kazandırmaktır.

İngilizce programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common European Framework) doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Yabancı Dil Derslerimiz: Günümüzde birden fazla yabancı dil bilmek büyük önem taşımaktadır. Okulumuzda 2. Yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren Almanca ve Fransızca seçenekleri sunulur. Fledefimiz, ikinci yabancı dili öğrencilerimize sevdirmek, kültürüyle birlikte öğrencilere tanıtmak, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi programına göre temel dil seviyesinde öğrenci yetiştirmektir. Öğrencilerimizin ikinci yabancı dilde de kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri adına, okuma – yazma – dinleme – konuşma becerilerini geliştirmek İçin çeşitli öğretim teknik ve yöntemlerini kullanmaktayız. Hedef dilin kültürünü tanıtırken yaptığımız etkinliklere de önem vermekteyiz.

Etkinliklerimizden bazıları:

Almancada Laternenfest, Fasching, Neujahrsmarkt, Fransızcada La Petit Prince Resim Sergisi ve her iki dilde de yıl sonu gösterisi.

öğrencilerimiz:                                  ü

“Occupation Day” ve “100. Day of school” ’’ Costume Party” ve “Portfolio”

sunumları ile sınıf İÇİ ve sınıf dışında rahatlıkla basit yapılı sorulara karşılık

verebilmektedirler. Etkili dil Öğretim teknik ve metotlarıyla Öğrendiğimiz dili

günlük hayatımızda da kullanarak kalıcı öğrenmenin temelini atmaya çalıştık.