Tan Özlüce Kurumlarının veli ve öğrenci için hazırlanan ve okulun uyması gereken tüm kural ve kanunlarıdır.
Okul kültürü oluşturma bakımından kurumun eğitim ve öğretime bakış açısı, vizyonu, misyonu dâhil kurumsal kültürünü açıklar.
Bu kitapçık sayesinde öğrenciler ve veliler Tan Özlüce Okullarında yapılması istenen veya istenmeyen tüm davranış ve tutumları öğrenir ve bu kurallara göre eğitim-öğretim hayatını sürüdür.