Akademik eğitimin ilk basamağını dikkat, disiplin, sorumluluk kavramları oluşturur.
Tan’da anaokulu bu temelin oyun ve etkinlikle oturtulduğu kademedir.