Öğrencilerin, öğrenmenin ulaşılabilir olduğu materyal ve öğrenme biçimlerine göre hazırlanan öğrenme merkezlerinde aktif olarak yer almaları gerektiğine inanan TAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZLÜCE, bu amaç doğrultusunda öğretme metotlarım teknolojik araç gereçlerin kullanılmasıyla desteklemektedir. TAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZLÜCE okullarında eğitim programlarının ilk hedefi;

kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır.

Bunun İçin öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan, gelişen çağın ve teknolojinin hızına ayak uyduran, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan eğit؛m-öğretim etkinlikleri yapılmaktadır.

Anaokulundan liseye uzanan eğitim sürecinde, öğrencilerin strateji geliştirme, planlama, matık yürütme, görsel-uzamsal ve analitik düşünme yeteneği gelişmektedir.