VİZYON

Çocuklarımıza ve gençlerimize ilgileri, yetenekleri doğrultusunda yön vermek; Potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri İçin, öğrenme ortamları oluşturmak; öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen, koruyan, çağdaş bireyler olmalarına yardımcı olmak; araştıran, sorgulayan düşünen, eleştiren, öğrenmeyi öğrenen, çocuklarımızın – gençlerimizin gelişimine doğru bir şekilde yön vermektedir.

MİSYON

Çocuklarımıza sevgi, saygı ve güven ortamında, öğrenme merkezleri uygulama atölyeleri ile zenginleştirilmiş bir eğitim kurumu olarak, tecrübe ve araştırmaların, sosyal ve akademik çalışmaların neticesinde başarıyı göğüslemeye alışmış bir kurum olmak ve bunu sürdürmektir.