İLKOKULDA REHBERLİK

Bireyin eğitim – öğretim hayatı boyunca öğrenme potansiyelinin yüksek olması demek, başarılarını pekiştirmek demektir. Bunu sağlamak için bireyin zihnen öğrenmeye hazır hale gelmesi kilit noktadır. İşte bu noktada rehberlik hizmetleri süreci devreye girer ve bireyin sağlıklı bir eğitim almasını kolaylaştırır.

Bireysel rehberlik çalışmaları öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sürecinde olası aksaklıkları yaşamamaları amacıyla belirli bir plan ve program ışığında uygulanmaktadır.

Öğrencilerimize sağladığımız rehberlik hizmeti aile ile birlikte yürütüldüğünde mükemmel sonuçlar elde edilmektedir. Bu nedenle aileler de sürecin önemli bir parçasıdır. Birlikte atılan adımlar rehberlik sürecinin sağlıklı yürümesi ve sonucun parlak olması açısında büyük önem taşır.

Okulumuzda yapılan Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarının temel amacı, öğrencilerimizin donanımlı ve mutlu bireyler olması için onları desteklemek ve yönlendirmektir. İlkokul döneminde rehberlik faaliyetlerinde, okula uyum, akran ilişkileri, ödev bilinci kazandırma, sorumluluk alma en çok ihtiyaç duyulan konulardır.  Ödev bilincini kazandırırken özellikle 4. Sınıflarda planlı çalışma yöntemleri hazırlanan bireysel çalışma programları ile desteklenmektedir. Yaş gruplarına uygun seminerler verilmektedir. Sınıf Öğretmenleri ile koordineli olarak öğrenciler hakkında geri dönüt ve paylaşımlarda bulunulmaktadır. Dönem içerisinde mutlaka her sınıf ile bir aktivite yapılır. Ortaya konulan öğrencilere ait ürünler pano çalışmaları ile sergilenir.

 

Emine PARLAK

İlkokul Rehber Öğretmeni