Çağı yakalamış, yeni bilgi ve ürün geliştirebilen bireyler yetiştirebilmek için 5-15 yaş grubu öğrencilerin fen deneyleri yaparak, dönemsel gelişimlerinin doğasında var olan “merak” duygularını desteklemek eğitsel bir hedeftir. Bu amaçla basit ve çarpıcı bilimsel olguları fark etmelerini sağlamak, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin desteklemek ve özellikle fen deneyleri ile bilimsel düşünme becerileri yanında motor beceriler de kazandırmak üzere deneye dayalı bilim faaliyetleri geliştirilmiştir.
Bu amaçla TAN Okulları Özlüce’de, anasınıfından 10. sınıfa dek okul laboratuvarlarında uygulanabilir, öğretici yönü yüksek, temel bilim deneyleri tasarlanmıştır. Bu deneylerin föyleri açık uçlu bir şekilde çeşitli malzemeleri işaret etmektedir. Öğrencinin bu malzeme veya alternatiflerini hemen elinin altında bulabilmesi için, DENEYLERLE BİLİM OKULU “bilim kutusu” üretilmiştir. Kolejimiz bu “bilim kutularının ev ve okulda işlevsel bir şekilde kullanılmasını” tavsiye etmektedir.