Tan Okulları Özlüce Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir kurumdur. Her öğrenci Ata’nın yolundan gitme imkânını bulur.

Bu amaçla seçme ve seçilme haklarım kullanabilmeleri sağlanır. “Öncelikle her sınıf kendi temsilcisini seçer ve böylece ” Öğrenci Kurulu” oluşturulur.

Adil bir rekabet ortamı oluşturularak okul başkan adaylarının kendilerini tanıtması ve vaatlerini duyurmaları sağlanır. Tüm kademeler oy hakkına sahip olur ve secim sonucunda en çok oy alan öğrenci okul başkam olur, en çok oy alan ikinci öğrenci de yardımcı olur.

Öğrenci kurulu üyeleri ve okul başkam öğrencilerin teşekkür, istek, ihtiyaç, öneri ve şikayetlerini ilgili idari birime iletir ve süreci takip eder. Bu sayede her öğrencinin dilekleri bir şekilde kuruma ulaşmış olur.